بیکاری 6 میلیون ایرانی براثر کرونا، نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت

به گزارش وبلاگ گفتگوی آفاق، رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دورۀ همه گیری کرونا در بهترین حالت 2.9 میلیون نفر و در بدترین حالت 6.4 میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می گردد.

بیکاری 6 میلیون ایرانی براثر کرونا، نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ گفتگوی آفاق، روزبه کردونی رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در نشست خبری گفت: موسسه عالی پژوهش در تداوم انتشار گزارش های سیاستی خود در زمینه تأثیرات کرونا بر حوزه تامین اجتماعی و با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چهاردهمین گزارش سیاستی خود را با موضوع بیمه بیکاری در ایام کرونایی تهیه کرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اقدامات در قالب طرح بیمه بیکاری جزء مهمی از سیاست های حمایتی اعلام شده توسط ایران در مواجهه با کرونا بوده، این گزارش با هدف آنالیز نقش طرح های بیمه بیکاری در کشور های منتخب و ایران در مقابله با بحران کنونی تهیه شده؛ چراکه بدون داشتن شناخت اولیه از ماهیت و کارکرد طرح های بیمه بیکاری، استاندارد های مرتبط با آن، ویژگی های اولیه طرح در ایران و کشور های منتخبی که نمونه آنالیز هستند و در نهایت شرایط صندوق بیمه بیکاری قبل از وقوع بحران کرونا، بحث درباره اثرگذاری و نقش این طرح ها در بحران کرونا کامل نخواهد شد.

* نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت با کرونا

کردونی اظهار کرد: مطابق با گزارش سازمان بین المللی کار، کرونا همچنان منجر به کاهش بی سابقۀ فعالیت های مالی و ساعات کار می گردد. برآورد می گردد 4.8 درصد از ساعات کار در طول سه ماهۀ نخست سال 2020 (معادل تقریباً 135 میلیون شغل تمام وقت با فرض 48 ساعت کار در هفته) نسبت به سه ماهۀ چهارم سال 2019 از دست رفته باشد. تا 17 می 2020، برآورد ها نشان می دهند که ساعات کار در سه ماهۀ جاری حدود 10.7 درصد نسبت به آخرین سه ماهۀ 2019 کاهش خواهد یافت که معادل 305 میلیون شغل تمام وقت (با فرض 48 ساعت کار در هفته) است.

* بیکاری 2.9 تا 6.4 میلیون ایرانی براثر کرونا

وی اضافه کرد: مطالعات در ایران نیز حاکی از اثرات گستردۀ همه گیری بر اشتغال کشور است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در دورۀ همه گیری در بهترین حالت 2.9 میلیون نفر و در بدترین حالت 6.4 میلیون نفر از کل شاغلان کشور کاسته می گردد.

*آسیب 4.8 میلیون شغل براثر ویروس کرونا

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: همچنین، بر اساس گزارش معاونت مالی وزارت رفاه، کسب وکار های آسیب دیده از بحران کرونا بالغ بر 4.8 میلیون شغل، که معادل 20.3 درصد از اشتغال کل است، را به خود اختصاص داده اند.

کردونی با اشاره به ابزار دولت ها برای کاهش تبعات کرونا گفت: طرح های بیمۀ اجتماعی و بیمۀ بیکاری­ در این بین مهمترین طرح ها هستند. به طور معین، 171 کشور مجموعاً 801 اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامه های مساعدت اجتماعی، بیمه های اجتماعی و سیاست های بازار کار) را در مواجهه با کووید 19 برنامه ریزی، معرفی یا اجرا نموده اند. بطوریکه، 215 اقدام در مقابله با کرونا در حوزۀ بیمه های اجتماعی در کشور های مختلف به اجرا گذاشته شده است (27 درصد کل اقدامات حمایت اجتماعی) که مزایای بیکاری با مجموع 61 اقدام و سهم 28 درصد بیشترین فراوانی را داشته است.

* آنالیز طرح های بیمۀ بیکاری 21 کشور برای مواجهه با کرونا

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با اشاره به افزایش تعداد متقاضیان برای دریافت مقرری بیکاری، توضیح داد: در گزارش اخیر موسسه، 21 کشور از چهار قاره، که به دلیل بحران کرونا در طرح های بیمۀ بیکاری خود موقتاً تغییراتی ایجاد نموده و یا اقداماتی در این حوزه انجام داده بودند، شناسایی و آنالیز شدند.

* 7 اقدام موثر جهانی برای کاهش تبعات کرونا

کردونی در مورد اقدامات سایر کشور ها در زمینه بیمه بیکاری در شرایط کرونایی گفت: افزایش مقدار مقرری و تقویت کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران، تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمه شدگانِ بیکارشده در اثر کرونا به طورمثال به وسیله کاهش سوابق موردنیاز، گسترش پوشش به غیرمشمولین برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در اثر کرونا مانند کارگران مهاجر یا خویش فرمایان، افزایش مدت برخورداری از مزایا، به خصوص برای کسانی که استحقاقشان در دورۀ بحران به سرانجام می رسد، به دلیل کم بودن شانس یافتن شغل جدید در طول همه گیری از جمله این اقدامات بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین بعضی کشور ها اقداماتی نظیر عدم کسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد بر اساس قانون، تسهیل فرایند اداری بیمۀ بیکاری، شامل کاهش دورۀ انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیرحضوری (برای کشور هایی که قبلاً این امکان را نداشته اند)؛ وابداعاتی نظیر ارائۀ مقرری کاهش ساعات کار یا یارانۀ دستمزد از محل صندوق بیمۀ بیکاری برای جلوگیری از تعدیل گستردۀ نیروی کار و نیز افزایش تعداد افراد برخوردار از مقرری را انجام داده اند.

* 3 اقدام موثر ایران

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در مورد تجربۀ ایران در مورد پرداخت مقرری به بیکاران در شرایط کرونا نیز گفت: با شیوع کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب وکارها، به موجب مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، پرداخت مقرری بیکاری برای مدت سه ماه (اسفندماه 98 و فروردین و اردیبهشت 99) با تسهیل شرایط احراز برای مشمولین قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمۀ بیکاری مد نظر نهاده شد.

کردونی ادامه داد: باتوجه به اینکه انتظار می رفت تعداد متقاضیان بیمۀ بیکاری بسیار زیاد باشد و نظر به اینکه دورکاری و شیفت بندی در ادارات، امکان ثبت نام حضوری متقاضیان را محدود و سخت می کرد، اولین اقدام در جهت تسهیل فرایند اداریِ درخواست برای بیمۀ بیکاری به وسیله راه اندازی سامانۀ ثبت درخواست بیمۀ بیکاری انجام شد که این سامانه در 21 اسفندماه 98 با همکاری واحد های مختلف مربوطه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شد.

وی توضیح داد: دومین اقدام، هوشمندسازی سامانه در جهت تسهیل فرایند رسیدگی به درخواست ها بوده که دراین راستا، با همکاری بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه، بانک داده های سامانه تکمیل شد، بدین گونه که افرادی که مشمول قانون های کار، تأمین اجتماعی و بیمۀ بیکاری نبودند و افرادی که ارتباط کاری شان با کارفرما در دی ماه 98 قطع شده بود (حق بیمه برای آن ها پرداخت نشده بود) از عدم شمول خود آگاهی می یافتند و درنتیجه ثبت درخواستی توسط این گروه از غیرمشمولین انجام نمی شد. این اقدام البته، در شروع نیمۀ دوم فروردین ماه 99 انجام شد و قبل از آن این امکان در سامانه وجود نداشت.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: با این تغییر، فرایند آنالیز اولیۀ درخواست ها بسیار تسریع شد. علاوه براین، به سامانه امکاناتی اضافه نموده شد که دریافت اطلاعات بانکی متقاضیان برای پرداخت مقرری را ممکن می کرد.

وی اضافه کرد: سومین اقدام مربوط به تسهیل قابل توجه شرایط احراز مقرری بیکاری بوده است؛ دراین راستا، بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه (موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون بیمۀ بیکاری) نهاده شد. با تشخیص بیکاران ناشی از کرونا به عنوان بیکاران مشمول این تبصره، شرط حداقل 6 ماه سابقۀ پرداخت حق بیمه برای کارگران رسمی و یکسال برای کارگران قراردادی برای استحقاق مقرری بیکاری از میان برداشته شد و پرداخت یک ماه حق بیمه (دی ماه 98) برای هر دو دسته مبنای استحقاق افراد برای برخورداری نهاده شد.

کردونی اضافه کرد: همچنین در شرایط ناشی از کرونا، مقرری بیکاری برای تمام افرادی که مشمول قانون بیمۀ بیکاری بودند (چه در 14 رسته فعالیت کار می کردند و چه در غیر آن مشغول به کار بوده اند)، به صورت غیرارادی در ماه های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 بیکار شده بودند، و حق بیمۀ دی ماه 98 برای آن ها پرداخت شده بود، بدون آنالیز، برقرار شد که البته جزئیات کامل آماری این سامانه توسط مدیران ذی ربط به صورت منظم به افکار عمومی در حال ارائه است.

* اختصاص 3 هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه وبودجه

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اضافه کرد: دراین راستا کوشش های زیادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه برای تخصیص اعتبار توسط دولت انجام و مقرر شد که اعتباری به میزان 3 هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه وبودجه از محل صندوق توسعۀ ملی به پرداخت مقرری سه ماه (اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99) اختصاص یابد و از ابتدای خردادماه پرداخت ها توسط تأمین اجتماعی صورت پذیرد.

وی اظهار کرد: همچنین دستورالعمل اجرایی پرداخت مقرری بیکاری در شرایط کرونا تنظیم و در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد که فرمول متفاوتی نسبت به فرمول قانون بیمۀ بیکاری را برای محاسبۀ مقرری مشخص می کرد. بر اساس این دستورالعمل، شرایط تأهل و تعداد افراد تحت تکفل، در صورت وجود، و تاریخ بیکاری که توسط خود فرد در سامانه اظهار شده منجر به تفاوت مقدار مقرری برای افراد مختلف شد.

کردونی در سرانجام گفت: این گزارش یکی از جامع ترین گزارش های تحلیلی مطالعاتی در حوزه بیمه بیکاری در ایام کرونا محسوب می گردد که امیدواریم برای سیاستگذاران و پژوهشگران مفید باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "بیکاری 6 میلیون ایرانی براثر کرونا، نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بیکاری 6 میلیون ایرانی براثر کرونا، نابودی 135 میلیون شغل تمام وقت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید